dissabte, 12 de gener de 2008

Matemàtiques: com resoldre problemes

primariasagunt
Les 5 etapes per resoldre un problema:
1.- Comprensió de l’enunciat:
1.1.- llegir el problema espai amb tranquil·litat
1.2- entendre totes les paraules
1.3.- distingir les dates del problema de la incògnita
1.4.- vora la relació entre les dates i la incògnita
1.5.- expressar el problema en les seues paraules
2.- Comprensió del problema
2.1.- fer un dibuix o esquema de la situació
2.2.- si les quantitats no son molt gran representar-les amb objectes
2.3.- si les quantitats son molt grans imaginar-se les dades més xicotetes
2.4.- si el problema esta plantejat de forma general, donar dades concretes a les dades i treballar amb ells.
3.- Trobar varies estratègies de resolució
3.1.- trobar similituds amb altres problemes i vore com s’han resolt
3.2.- imaginar-se un problema més fàcil per resoldre-ho
3.3.- vore casos particulars per a que donen pistes per a la seua solució
3.4.- aprofitar un dibuix
3.5.- fer una bona notació per passar del llenguatge natural al matemàtic
3.6.- imagina el problema resolt, per vore la relació de la situació de aprtida amb la final
3.7.- imaginat el contrari del que vols demostrar
3.8.- es poden usar alguns trucs matemàtics
3.9.- vore un cas general que serà més senzill que un particular
4.- Selecció d’una de les estratègies anteriors
4.1.- No acovardir-se
4.2.- no emprenyar-se en fer sempre la mateixa estratègia
4.3.- provar amb altres estratègies si una no et funciona
4.4.- tractar de aplegar fins al final
5.- Reflexió del procés seguit
5.1.- vore el camí seguit i vore on estigueren els entrebancs
5.2.- com vares eixir dels entrebancs
5.3.- els moments de canvi de rumb
5.4.- entens la solució i si té sentit
5.5.- sabries fer-ho ara de manera senzilla
5.6.- aplicaries el mètode emprar a casos més generals
5.7.- podries resoldre altres situacions paregudes relacionades amb el tema
5.8.- quin ha segut la tendència del teu pensament (visual, analítica, lenta, ràpida, segura, dubtosa, variada monòtona, ..)

P.D.de la Biblio: Un problema resolt amb tota la col.laboració d'un grup de gent, segur que troba més d'una manera de resoldre's i, fins i tot, diferents solucions.

(Hi ha publicitat però... on no n'hi ha?)
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...