dimarts, 10 de juliol de 2007

Entrena't a llegir

Entrena't a llegir és un projecte d'entrenament lector. S'hi pot treballar individualment des de casa.

Aquest material està constituït per un seguit d'activitats relatives al procés de descodificació i de comprensió lectora. Es pretén:
Aportar una sèrie d'exercicis sistematitzats i seqüenciats que complementin el treball de lectura que es realitza a l'escola.
• Potenciar en els alumnes habilitats lectores:
a) Entrenant la conducta ocular dins d'un àmbit significatiu.
b) Activant els coneixements previs del tema escollit.
c) Facilitant l'ampliació de vocabulari.
Motivar els nens i les nenes per millorar la seva competència lectora utilitzant un programa informàtic amb material interactiu, prou atractiu i lúdic, ajustat al seu nivell de lectura.
L'experiència diu que agrada força a tothom. Així que no hi ha excuses: a ENTRENAR!!!
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...