dijous, 26 de juliol de 2007

Sudoku

Un Sudoku és un trencaclosques de col·locació que requereix només paciència i una certa habilitat lògica, si bé alguns trencaclosques poden ser realment difícils de resoldre.

El joc es composa d'una graella de 9×9 cel·les subdividida en 9 subgraelles de 3×3 anomenades regions. Donats uns quants números inicials, l'objectiu és col·locar un número de l'1 al 9 en cada cel·la de tal manera que mai coincideixin dos números iguals en cada línia horitzontal, vertical o en cada regió.

Per a poder resoldre amb rapidesa sudokus hi ha unes estratègies a seguir o Mètodes de Resolució

A la web de hi ha uns quants jocs i entre ells hi ha el SUDOKU del dia. Au! Prova i juga!

Hi ha una web tota dedicada als Sudokus. L'he conegut via Entreteniments matemàtics, és SudokusWeb.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...