dilluns, 16 de juliol de 2007

Un llibre per a llegir matemàtiques

L'home que calculava de Malba Tahan és una novel.la meravellosa que ens descobreix la vida de Beremiz Samir i com, amb l'ajuda de les matemàtiques, aconsegueix primer conquerir el cor d'una dona i més tard l'estima d'homes rics i savis. (Empúries. Narrativa 81)

T'escric un tros de la història però si cliques la tapa del llibre o el títol
la pots llegir
tota gràcies al autors de la web

..."Entre renecs i improperis cridaven enfollits, furiosos. _ No pot ser! _ Això és una estafa! _ No ho tolero! ... _ Som germans _ va aclarir el més gran_ i vam rebre , com a herència, aquests 35 camells. Segons la voluntat del meu pare, jo n'he de rebre la meitat, el meu germà Hamed Namir una tercera part i a Harim, el més jove, li n'ha de tocar a penes una novena part. No sabem, però, com dividir d'aquesta manera 35 camells, i a cada partició proposada se'n segueix la protesta dels altres dos, ja que la meitat de 35 és 17 i mig. Com hem de fer la partició si la tercera part i la novena part de 35 tampoc són exactes?"
_ I tu que ho saps?
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...