dijous, 5 de març de 2009

En Brian i Quina regadora!


Sóc el Brian i he agafat aquest llibre per que la Cesca se mullava tota amb la manega quan regava i es canviava tota la roba, i li van anar a comprar una regadora i quan van arribar a casa, la regadora no volia regar les flors.
El llibre l'ha escrit Maria Aymerich.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...