divendres, 1 de maig de 2009

Guía De Virtudes para la familia

Guía de Virtudes para la familia està prologat per Federico Mayor Zaragoza, la seva autora és Linda Kavelin Popov i UNESCO l'ha promogut.

"Els pares són els primers i més importants educadors del nen. Educar bé als fills és extreure el millor d'ells: una personalitat forta pot convertir-se en un líder o en un matón, la diferència està en el que denominem principis o virtuts.

Aquest llibre, prologat per Federico Major Saragoza, és part d'una iniciativa més àmplia denominada «Projecto Virtuts», la missió de les quals és capacitar als adults i nens de diferents cultures del món per a viure d'acord amb una sèrie de principis universals com la justícia, l'amor, la lleialtat, el respecte o la tolerància.

Encara que va dirigit a totes les persones, siguin religioses o no, aquesta guia s'inspira en les tradicions sagrades de les religions del món, encara que sense basar-se en les pràctiques o creences de cap en particular, i recull principis del creixement espiritual comuns a moltes confessions.

L'obra es divideix en tres extensos capítols: «Qui són els nostres fills?», «Què han de fer els pares?» i «Com aplicar la Guia de virtuts en la família». Els tres capítols il·lustren sobre com ser educador i conseller moral dels fills. El programa es basa en reunions familiars en les quals han de debatre's les 52 virtuts seleccionades, una per cada setmana de l'any: per què i com practicar-les amb uns senzills exercicis. Finalment, un apèndix informa sobre el «Projecte Virtuts»". (Traductor: opentrad)
Guia de Virtudes Guía breve de Virtudes para la Familia de los esposos Popov Editorial UNESCO para la educación mediante el uso de virtudes.
Pots mirar i llegir, també S.O.L Familias.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...