dijous, 10 de setembre de 2009

La nova organització de les biblioteques de l'escola

Enguany encetarem una nova organització de la Biblioteca de primària i de la Bibliopetita perquè en el Decret on s'estableix l'ordenació dels ensenyaments de l'educació primària es proposa una determinada manera de treballar. Per exemple hi podem trobar que l'àrea de Coneixement del medi natural, social i cultural de l'educació primària té com a objectiu el desenvolupament de les capacitats següents:
 1. Plantejar-se, identificar i resoldre interrogants i problemes relacionats amb fenòmens i elements significatius de l'entorn natural, social i cultural, utilitzant estratègies de cerca i tractament de la informació, i analitzar els resultats i plantejar solucions alternatives als problemes.
 2. Recerca d'informació sobre com s'ha resolt un problema bàsic de la vida quotidiana al llarg del temps a partir d'un treball comparatiu i d'ús de les TIC.
 3. Utilització d'Internet per a la cerca d'informació (imatge, text i audio) a través de: cercadors, paraules claus, adreces web. Tractament de la informació.
En l'àrea d'Educació artística trobem:
 1. Els intercanvis lingüístics, les cançons i les senzilles dramatitzacions contribueixen a la competència comunicativa, i l'ús de la tecnologia relacionada amb la música, les arts visuals i la cerca d'informació sobre manifestacions artístiques contribueix al tractament de la informació i la competència digital.
 2. Utilitzar la comunicació audiovisual i les TIC per a la cerca d'informació...
A Música i dansa:
 1. Interès per la cerca d'informació (individual i col·lectiva) sobre compositors/es, intèrprets, festivals de música i manifestacions musicals i informació a l'entorn de la dansa.
A l'apartat de les competències bàsiques hi trobem escrit:
 1. Comunicar-se, a més, afavoreix el desenvolupament de les altres competències bàsiques: les metodològiques de la cerca i gestió de la informació, treballar de, manera cooperativa...
 2. En la cerca d'informació, es treballa amb mitjans tecnològics per tal d'arribar a entendre, registrar, valorar, seleccionar, sintetitzar i comunicar la informació.
A Llengua catalana i literatura:
 1. Recerca d'informació en un llibre o enciclopèdia a partir de consultar els índexs i els glossaris, en cas que n'hi hagi.
 2. Utilització d'Internet per mitjà dels cercadors per buscar informació.
 3. Comprensió d'informacions relacionades amb continguts de diferents àrees curriculars i presentades en diferents suports.
 4. Utilitzar adequadament la biblioteca, els mitjans de comunicació audiovisual i les tecnologies de la informació per obtenir, interpretar i valorar informacions i opinions diferents.
 5. Conèixer el funcionament d'una biblioteca virtual per trobar-hi novetats, recensions de llibres, opinions de lectors, recomanacions d'obres, de temes o d'autors.
Quan quasi s'ha aconseguit: un coneixement de la biblioteca de centre i s'ha adquirit autonomia per a la utilització dels seus recursos que es concreta en que coneixen el seu funcionament bàsic i saben on poden trobar llibres adequats a l'edat i els temes del seu interès cal potenciar més
 1. La Iniciació a cerques d'informació a Internet, els recursos de la biblioteca d'aula i escola com a font d'informació i de plaer, l'ús de les biblioteques virtuals de manera que es pugui trobar allò que es busca tan autònomament com sigui possible.
Quan al llarg d'aquests anys s'ha treballat per a fomentar el gust per la lectura i la formació d'usuaris, principalment, ara es fa necessari incidir en l'altre objectiu clau, la cerca d'informació, però des de la perspectiva de donar funcionalitat a les cerques fetes des de la biblioteca. (ACCÉS I ÚS DE LA INFORMACIÓ. LA COMPETÈNCIA INFORMACIONAL DES DE LA BIBLIOTECA ESCOLAR) * Ja sé que aquest enllaç condueix a un curs, però hi ha propostes profitoses a seguir.

Per aquests motius, a l'escola, hem pensat que potser anirà bé que una persona de cada cicle, coneixedora dels treballs i projectes que estan fent i aprenent, els alumnes i les alumnes, es posi al capdavant per a donar utilitat i funció concreta i real a la recerca d'informació.

A partir d'ara cinc persones intentarem portar a bon port el que línies amunt he redactat: la Teresa, la Carme R. a la Bibliopetita, la Teresa V. i en Gerard amb la gent del Cicle mitjà, la Dolors amb el Cicle superior i jo al cicle inicial. De ben segur que acabem d'iniciar una singladura, de tot un curs, molt profitosa.
- Sabrem donar una bona funció a la feina que es faci a la biblioteca de primària? De ganes de fer-ho bé en tenim moltes!
imatge trobada a http://www.resumiendointernet.com/?cat=20
Enllaços que poden ajudar a aconseguir-ho:
* Formació d'usuaris: http://phobos.xtec.cat/ceipmdremei-alcover/biblioteca/formacio-dusuaris/cdu
* Classificació decimal: http://es.wikipedia.org/wiki/Clasificaci%C3%B3n_Decimal_Universal
* Classificació decimal per a una biblioteca d'una escola: http://www.reporteducacio.cat/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=17&Itemid=31
* Biblioteques escolars: http://www.reporteducacio.cat/index.php?option=com_content&view=category&id=122&Itemid=100022
* Com cercar llibres: http://phobos.xtec.cat/ceipmdremei-alcover/biblioteca/formacio-dusuaris/com-puc-cercar-llibres
* Biblioteques escolars Puntedu: http://www.xtec.cat/innovacio/biblioteques/
* Educación en información, Junta Andalucia: http://www.juntadeandalucia.es/averroes/bibliotecaescolar/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=39&Itemid=59
* Bibliotecas escolares de Navarra: http://www.pnte.cfnavarra.es/bibliotecasescolares/recursosbiblioteca.html
* Bibliotecas escolares de Galicia: http://www.edu.xunta.es/biblioteca/blog/
* Bibliotecas escolares de Aragon: http://www.catedu.es/bibliotecasescolaresaragon/
* La biblioteca escolar, eina educativa: http://www.bibliotecaescolar.info/
* Ordenar la biblioteca: http://biblioteca-santjordi.blogspot.com/2009/08/ordre-la-biblioteca.html
* Parts dels llibres: http://biblioteca-santjordi.blogspot.com/2008/03/llibres-libros-books.html
* La biblioteca escolar: http://biblioteca-santjordi.blogspot.com/2009/02/viatge-per-la-biblioteca-escolar.html
* Per aprendre ordenar els llibres: http://biblioteca-santjordi.blogspot.com/2009/01/joc-per-aprendre-ordenar-els-llibres-la.html
* El silenci: http://biblioteca-santjordi.blogspot.com/2008/02/silenci.html
Gràcies especials Al racó de la Biblioteca del Ceip Mare de Déu del Remei d'Alcover

2 comentaris:

biblioteca.mdremei ha dit...

Moltes gràcies Montse per la referència al nostre bloc.
I gràcies pel buidat que heu fet del Currículum de Primària.
Jo també crec que a les biblioteques de vegades donem més importància al gust per la lectura i a la formació d'usuaris, i de vegades la biblioteca va per un costat i l'escola per un altre. S'han d'unificar criteris, donar-li un sentit real a la biblioteca, crear la necessitat: prioritzar la cerca d'informació lligada a les àrees i a les competències.
També trobo molt encertat el fet que hi hagi uns responsables per a cada cicle, ja que de vegades la tendència és que tot recaigui sobre la mateixa persona, i si aquesta falla...
Un cop més, felicitats pel vostre bloc: és un referent!!!

Montse ha dit...

Mònica, moltes gràcies pel teu comentari. Ahir vam fer una petita trobada amb les persones del cicle mitjà i superior i els hi vaig dir que el teu web era un referent per a mi. Has aconseguit una organització aclaridora i plena de continguts.

Aquest tema de "la cerca i tractament de la informació" fa uns cursos que em preocupa perquè veia que des de les sessions quinzenals que tenia amb cada meitat de grup a la biblioteca i des de la meva posició de tutora de cicle inicial, no podia i no sabia com optimitzar i fer útil-lo. Jo intentava donar petites guies de com usar els mitjans de paper i els virtuals. Em quedava el dubte de si això era prou practic i servia per "l'aprendre a aprendre" de cada dia.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...