dilluns, 9 de novembre de 2009

Webquest: Científics com Darwin

Gràcies, senyor i, per a fer-me recordar aquesta webquest:
WebQuest per a cicle superior de primària i primer cicle de la ESO

Àrea de Ciències Naturals.

Creada per Sebastià Capella i Carme Barba, amb la col·laboració de Marisol Usatorre i Arantza Gabiria.

18 novembre de 2007

http://webquest.xtec.cat/httpdocs/darwincat/
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...