dissabte, 6 de novembre de 2010

Aprendre a aprendre: Desconferència amb Twitter: construcció col·lectiva

Mirant i llegint què hi havia de nou al Google Reader he trobat una presentació que ensenya i aclareix com s'aprèn ara i com es pot aprendre:

- Per les persones adultes de l'escola, per les famílies, per a qui vulgui saber com funciona o com pot funcionar l'aprenentatge i l'autoaprenentatge avui.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...