dimarts, 5 de juliol de 2011

Aprendre fent, learning by doing

Per a tenir-ho en compte:

"El que hem d'aprendre a fer, ho aprenem fent". Aquesta cita, atribuïda a Aristòtil, és la millor mostra que la valoració de l'aprenentatge experimental sobre el purament acadèmic no és una moda nova o una tendència passatgera, sinó que perviu en el temps.
Des de:
http://www.consumer.es/web/es/educacion/otras_formaciones/2011/02
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...