dimarts, 26 de juliol de 2011

Canal Comunica

  1. CC és un projecte d'ús escolar basat en les TIC amb la missió d'educar en comunicació
  2. CC és un projecte compatible amb el currículum escolar i còmode perquè el material és accessible gratuïtament a través d'Internet.
  3. CC és un projecte obert on els mitjans i l'audiència parlen per primera vegada.
  4. CC és un projecte reconegut i recolzat per totes les administracions i institucions del sector de la comunicació i el sector escolar.
No sé quants anys fa, exactament, que Canal comunica és present a la Xarxa, jo l'he descobert aquest mes de juliol i penso que pot ser útil per treballar l'anàlisi de la publicitat, el sentit crític, el consum responsable...
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...