dimecres, 13 de juliol de 2011

El nostre cos en un clic

http://ntic.educacion.es/w3//eos/MaterialesEducativos/mem2007/nuestro_cuerpo_clic/interactiva/index.html

Diuen a http://recursostic.educacion.es/apls/informacion_didactica/130 d'aquests recurs creat per Antonio Guillén Oterino:
Material que permet fer un recorregut senzill i interactiu pels aparells i sistemes de l'anatomia humana. Es pretén integrar i relacionar coneixements elementals d'anatomia amb els de fisiologia i histologia.
Està organitzat en cinc blocs: aparells, explora, laboratori, avaluació i documentació. Aquests presenten els següents continguts generals: estudi d'aparells i sistemes, exploració de cap, tòrax i abdomen, activitats experimentals, proves autoavaluables, enllaços, bibliografia i descàrrega de làmines. Hi ha nombrosos recursos fotogràfics, sonors i de text.
S'inclouen tres tipus d'activitats: proves d'autoavaluació, activitats de laboratori i làmines per imprimir i completar. Conté explicacions sonores relacionades amb la informació que apareix en algunes pantalles. Es poden descarregar i imprimir les imatges de major rellevància.

És per la ESO i batxillerat i jo penso que per a tothom que vulgui saber coses del nostre cos i tingui curiositat.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...