divendres, 2 de setembre de 2011

Manual para el maestro bibliotecario y el Comité de la Biblioteca Escolar

Enllaçhttp://lectura.dgme.sep.gob.mx/0ArchivosIndex/PNL_WEB_MAYO/MANUAL_BIBLIOTECARIO.pdf

Va bé llegir o donar una ullada a alguns manuals per a la biblioteques d'altres llocs del món.

Pots contestar aquestes preguntes i sabràs l'estat de salut de la teva biblioteca:

Està malalta la seva biblioteca escolar?
Llegeixi acuradament les següents asseveracions. Si alguna d'elles resulta certa per a la seva escola...
 1. La biblioteca escolar s'usa sobretot per fer tasques.
 2. Els llibres que els estudiants treuen prestats són només els que els professors els demanen llegir o fer servir per fer les tasques.
 3. Les consultes que recolza la biblioteca escolar són gairebé sempre les mateixes.
 4. Els pares gairebé mai acudeixen a demanar materials prestats.
 5. Quan no hi ha investigacions o exàmens, els alumnes van molt poc a la biblioteca de l'escola.
 6. Les investigacions que demanen els professors es resolen copiant o fotocopiantels materials.
 7. La biblioteca dóna suport a les consultes, però no capacita en l'ús de la biblioteca escolar.
 8. Al bibliotecari li correspon funcionar com "roda solta" dins del planter perquè no participa en el Consell Tècnic Escolar.
 9. Quan grups de professors van a la biblioteca de l'escola i no avisen, és necessari improvisar per atendre'ls.
 10. No hi ha registres anuals del treball de formació que fa el mestre bibliotecari amb els alumnes.
 11. S'ofereixen serveis de préstec a l'aula i lectura en sala, però no hi ha programa anual propi de la biblioteca de l'escola.
 12. Quan envien alumnes a la biblioteca de l'escola a última hora, se'ls llegeix qualsevol cosa.
 13. Hi ha professors que conceben la biblioteca de l'escola com l'espai per enviar als alumnes desocupats o conflictius.
 14. No hi ha avaluacions per part d'estudiants i docents sobre el servei de la biblioteca de l'escola.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...