dijous, 1 de desembre de 2011

L'impuls de la LECTURA


Aquest pla es fonamenta en els EIXOS  següents:


 1. Saber llegir
  L'aprenentatge de la lectura com a desenvolupament de la capacitat de llegir, de comprendre i d'interpretar textos.
 2. Llegir per aprendre
  L'ús de la lectura per a l'aprenentatge.
 3. Gust per llegir
  El gust per llegir s'adquireix desenvolupant l'hàbit lector i fomentant la lectura sistemàtica en qualsevol suport, aprenent a reflexionar sobre el que s'ha llegit, sabent-ho explicar mitjançant evidències orals o escrites i sabent-ho compartir.
Per als alumnes es preveuen els objectius següents:
 • Incorporar l'autoavaluació com a estratègia d'aprenentatge que els permeti autoregular  el procés de comprensió.
 • Incrementar l'estona de dedicació a la lectura i el nombre de llibres llegits al llarg de l'any.
 • Incorporar la reflexió sobre què i com s'ha après, explicitant les estratègies de lectura que s'utilitzen.
 • Elaborar un dossier de lectura. 
I... un dels apartats més importants:
Per a les famílies:
 • Trobar una estona diària (de 10 a 20 minuts) per llegir amb els infants o llegir al seu costat per reforçar els hàbits de bon lector i la lectura autònoma.
 • Conèixer la metodologia de l'aprenentatge de la lectura a l'escola.
 • Aplicar les orientacions de com poden contribuir a fer dels seus fills uns bons lectors.
Moments de la presentació del Pla a Lleida:

Aquestes imatges corresponen a la conferència que va fer Enric Queralt de Amb els peus a terra.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...