dilluns, 1 de març de 2010

ARGUS, el nou catàleg de les biblioteques públiques


Què és Argus?

He rebut un email que diu:

El Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació inaugura ARGUS, el nou catàleg de biblioteques públiques

Argus incorpora un potent cercador de darrera generació, similar als cercadors d’Internet com Google o Bing que permet la consulta dels fons documentals d’aquestes biblioteques de forma molt senzilla. Actualment, el catàleg que gestiona el Departament inclou més de 4.285.037 exemplars disponibles (corresponents a més de 726.000 títols).

A partir d’una interfície senzilla, Argus permet la consulta per paraules claus, idees o frases. A partir de la consulta, el sistema presentarà una sèrie de resultats i un seguit de suggeriments de millora de la cerca que ajuden les persones usuàries a localitzar els documents que més s’ajusten a les seves necessitats.

Cal destacar, com una de les principals novetats, que els fons de les tres biblioteques centrals de les ciutats de Girona, Lleida i Tarragona que gestiona la Generalitat, podran consultar-se conjuntament amb la resta de fons de les biblioteques municipals incloses al catàleg. D’aquesta manera, es facilita la consulta a la ciutadania i s’enriqueix el catàleg del sistema.

En aquesta primera fase, les persones usuàries d’aquest nou catàleg podran definir-se per internet un espai individual i realitzar les següents operacions:

  • Conèixer els documents que es tenen en préstec i la data de retorn
  • Crear llistes de documents preferits
  • Exportar llistes de documents preferits
  • Reservar documents de la biblioteca
  • Realitzar comentaris i valorar un document concret de la biblioteca
  • Rebre avisos de venciment de documents en préstec o de l’ arribada de documents reservats

Argus ofereix també, a més de les dades descriptives del document, la imatge digital de la coberta d’una part important del fons de les biblioteques. El conjunt d’imatges s’anirà incrementant de forma progressiva.

Paral·lelament i aprofitant el canvi de sistema informàtic, s’han homogeneïtzat algunes normes de funcionament de forma que, a partir d’ara, es garanteix arreu que els mínims de préstec siguin de 20 documents durant 30 dies.

El sistema bàsic implementat és Millennium Integrated Library System (ILS) de l’empresa nord-americana Innovative Interface i que actualment també és usat per la Biblioteca de Catalunya, la Diputació de Barcelona i el Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya.

La instal·lació realitzada pel Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació incorpora també el cercador Encore, de la mateixa empresa. En aquest sentit, Argus és el primer catàleg de biblioteques de Catalunya que incorpora un cercador d’aquestes característiques i també el primer que s’aplica a l’Estat espanyol en l’àmbit de les biblioteques públiques.

D’altres biblioteques del món utilitzen el mateix sistema informàtic que el que ara posa en funcionament el Departament a través d’Argus:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...