dimecres, 18 d’agost de 2010

Aprenentatge al segle XXI: Manifest pel canvi educatiu

Gràcies a Mario Aller he trobat que al blog de Fernando Santamaria hi ha el Manifest pel canvi a l'escola. El poso perquè penso que és un manifest que expressa part dels meus pensaments sobre aquest tema. Potser també també reflecteix els vostres?

1. Conrear la creativitat: posar més èmfasi en les habilitats que ajudaran als joves a progressar i prosperar al segle XXI, tals com a pensament crític, resolució de problemes, aprenentatge col·laboratiu, adaptabilitat, iniciativa, capacitat per accedir i analitzar la informació, curiositat i imaginació.
2. Fomentar l'aprenentatge flexible: organitzar l'aprenentatge entorn de projectes i estudis a curt termini. Involucrar-se en el treball basat en un projecte del món real, impulsat per la investigació, rellevant i rigorosa.
3. Confiar en els estudiants: fomentar l'aprenentatge basat en el grup i permetre que els estudiants ensenyin uns a uns altres. Oferir més alternatives sobre com mostrar el coneixement i les competències, proves d'aptitud, habilitats, així com de la memòria, i incloure els crèdits obtinguts a través de l'activitats extra-curricular.
4. Fi del cicle de l'avaluació de tot-en-una vegada: introduir un sistema d'avaluació contínua i flexible que permeti avaluar el treball a mesura que es va realitzant. Fomentar l'acte-avaluació, l'avaluació per parelles i l'avaluació basada en portafolis.
5. Adoptar la diversitat: Vivim en una societat diversa i multicultural. Les nostres escoles haurien de reflectir aquest fet en un currículum que tingui en compte coneixements previs, opinions i habilitats diverses.
6. Promoure el respecte mutu: desenvolupar una cultura de respecte mutu i aprenentatge entre el professor i l'estudiant. No és una tessitura d'un contra trenta.
7. Invertir i construir sobre espais d'aprenentatge físics: adoptar tot el potencial dels mitjans de comunicació social, tecnologies de jocs, entorns virtuals d'aprenentatge i altres plataformes d'aprenentatge alternatives.
8. Repensar el paper dels professors: permetre que els professors actuïn com a guies en lloc de jutges dels resultats fent que els sigui més fàcil variar els seus enfocaments d'acord a les circumstàncies, el tema i les preferències dels aprenents.
9. Prova de futur [Future Prof.]: la tecnologia i la cultura estan canviant a un ritme ràpid. Necessitem desenvolupar un currículum responsable que permeti a professors i escoles respondre ràpidament al nou coneixement, cultura viva i tecnologies emergents.
10. Aula global: vivim en una societat globalitzada. El nostre entorn d'aprenentatge hauria de reflectir això. Per navegar en un món del segle XXI necessitem ser cultes en una societat multicultural, saturada de mitjans de comunicació i altament tecnologizada. Podem fer això mitjançant projectes col·laboratius significatius amb estudiants de qualsevol part del món.

(traduït per Opentrad. Gràcies)
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...