dimecres, 6 d’abril de 2011

No els hi amaguis lo dramàtic de la vida


Francesc Torralba a la Vanguardia del dia 17 de febrer. En el seu llibre "No pasar de largo. La experiencia ética" aconsella no dissimular el fracàs, el dolor, la malaltia... les capten encara que amaguem aquestes coses rere una cortina de fum.

L'ètica a debat. Un llibre que recull íntegrament una conferència feta a uns nens i a unes nenes de Cicle superior de Vic amb les preguntes que li van fer i les respostes que ell va donar.

"Sense ètica, no hi ha civilització. Sense ètica no hi ha futur. Sense ètica no hi ha possibilitat de creixement. Per què hem de ser ètics? Perquè hi hagi món"


L'ètica és
"ATURAR-SE I RESPONDRE A LA CRIDA DELS ALTRES"

* NO EL TENIM ENCARA A LA BIBLIOTECA, però crec que l'hem de tenir, oi?
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...