dimarts, 25 d’octubre de 2011

Creativitat al camp: "Extreme Sheep" Viral Lights up Online World

La creativitat és més que un objectiu escolar:
Més informació a: http://www.samsung.com/my/news/newsRead.do?news_seq=13359&gltype=
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...