dijous, 1 de març de 2007

Blocosfera_ Blogosfera


Blocosfera_ Blogosfera
 • Sóc blogfessora perquè la meva bitàcola s'ha convertit en un mecanisme efectiu per a aprendre i ensenyar.
 • Sóc blogfessora perquè crec en la intel·ligència col·lectiva de la blogosfera.
 • Sóc blogfessora perquè considero que els weblogs són una eina poderosa d'educació i millorament continu.
 • Sóc blogfessora perquè predico les bones noves dels weblogs i el seu poder per a transformar el procés d'ensenyament-aprenentatge.
 • Sóc blogfessora perquè em fascina aprendre i poder compartir l'après en la blogosfera.
 • Sóc blogfessora perquè crec en el poder terapèutic dels weblogs.
 • Sóc blogfessora perquè una de les tasques diàries a les quals m'enfronto amb serietat i responsabilitat és la de bloguejar.
 • Sóc blogfessora perquè la pràctica de bloguejar m'allibera de la rutina i la normalitat de tots els dies.
 • Sóc blogfessora perquè els meus “web feeds” són la meva biblioteca personal preferida.
 • Sóc blogfessora perquè considere que bloguejar és una pràctica espiritual. Sóc blogfessora perquè em nodresc tots els dies de la saviesa de la blogosfera.
 • Sóc un blogfessora perquè bloguejar és un camí amb cor.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...